Autorizația de liberă practică

Autorizația de liberă practică

Autorizatia de libera practica este documentul oficial, eliberat de Ministerul Sanatatii prin Directiile Judetene de Sanatate Publica, pe care trebuie sa il detina obligatoriu fiecare persoana ce presteaza activitati de fizica / fizicia medicala ce au legatura cu sanatatea umana.

Cadrul legislativ care stipuleaza acesta necesitate este Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr 979 din 30/07/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 11/08/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

Pe scurt:
„Personalul medical care prestează servicii medicale în unităţi medicale publice sau private, precum şi personalul care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical (cazul nostru – fizicieni, fizicieni medicali, experti in fizica medicala) au obligaţia de a solicita Ministerului Sănătăţii eliberarea autorizaţiei de liberă practică. Eliberarea autorizaţiilor se face de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică. Autorizaţia de liberă practică se va elibera conform modelului din anexa care face parte integrantă al prezentului ordin”

Cadrul Legislativ

In acest sens SRFM indeamna toti fizicienii / fizicienii medicali / expertii in fizica medicala sa se adreseze Ministerului Sanatatii prin intermediul Directiilor de Sanatate Publica pentru obtinerea Autorizatiei de Libera Practica.

In sprijinul dumneavoastra acest draft contine link-uri cu legislatia utila parcurgerii acestui proces. Conditiile de eliberare pot diferi usor de la o directie judeteana la alta.

In principal actele necesare eliberarii Autorizatiei de libera practica sunt:

  • Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de Libera Practica Medicala (se gaseste la DSP-uri);
  • Copie Buletinul/Cartea de identitate;
  • Copie Certificat de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui);
  • Copie Diploma de studii superioare eliberata de o institutie de invatamant superior de profil acreditata de Ministerul Educatiei;
  • Copie dovada confirmare fizician specialist / principal / fizician medical / expert in fizica medicala, titlul de doctor in stiinte, cercetator stiintific, grade universitare ;
  • Adeverinta de salariat ce atesta vechimea in munca;
  • Certificat de cazier judiciar;
  • Certificat de sanatate tip A5 ;
  • Autorizatia de Libera Practica in original (in cazul preschimbarii);
  • Dosar